Katarzyna Mordowska- Broszkiewicz, doradca personalny, socjolog i politolog. Od ponad 11 lat prowadzi Agencję MULTIJOB Sp. z o.o. zarządzając procesami rekrutacyjnymi na stanowiska różnego szczebla w Polsce i za granicą. Koordynator grupy HR z ramienia BCC,  zaangażowana w konsultacje w ramach Aglomeracji Opolskiej dotyczące poprawy jakości lokalnego rynku pracy.

 

PRELEKCJA/WARSZTATY

„Aktywna na rynku pracy”

- prelekcja na temat trudnych powrotów i aktywności na rynku pracy,

- warsztaty na temat ukierunkowania i orientacji w labiryncie rynku pracy,

- indywidualne konsultacje „od CV, przez rozmowę, do pracy”