Warsztaty dla rodziców „Jak i dlaczego rozmawiać z dzieckiem o niepełnosprawności”

Prowadzące:  Agnieszka Kossowska, Monika Majszczyk, Ewa Granat

Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o książkę „Duże sprawy w małych głowach” autorstwa Agnieszki Kossowskiej.

Książka dla dzieci „Duże sprawy w małych głowach” traktuje o niepełnosprawności, liczy 186 stron i składa się z czterech części, z których każda jest poświęcona innemu rodzajowi niepełnosprawności: autyzmowi, niepełnosprawności ruchowej, niepełnosprawności sensorycznej (część o dzieciach słabosłyszących i głuchych, dzieciach niedowidzących i niewidomych),  niepełnosprawności intelektualnej.

Celem autorki było opowiedzenie dzieciom, czym jest niepełnosprawność, jak dzieci z różnego rodzaju deficytami odczuwają świat, z czego wynikają ich choroby / zaburzenia i czy możliwe jest wyleczenie. Książka uświadamia, że niepełnosprawność to inne odczuwanie, widzenie a czasem także inne rozumienie świata oraz pokazuje, że nawet dzieci niemówiące są w stanie się komunikować. Książka zawiera ilustracje podstawowych znaków z języka migowego, elementy komunikacji alternatywnej oraz wkładkę z alfabetem Braille’a. Po pierwszych trzech rozdziałach opisane są zabawy edukacyjne, w których wykonaniu będą musieli pomóc dzieciom rodzice, a których zadaniem jest wprowadzenie dziecka zdrowego w świat dzieci niepełnosprawnych. Na polskim rynku wydawniczym odczuwalny jest brak podobnej pozycji. Dzieci w sposób naturalny są otwarte na inność, celem książki jest podtrzymanie w nich tej otwartości i sprawienie, by niepełnosprawność nie była tematem tabu w ich środowisku.

Na początku warsztatów Agnieszka Kossowska powie kilka słów do rodziców o życiu z dzieckiem niepełnosprawnym, wyzwaniach i ważkości kontaktów ze zdrowymi rówieśnikami. Następnie, w formie rozmowy z rodzicami, omówione zostaną poszczególne niepełnosprawności opisane w książce. Po omówieniu każdej z nich rodzice będą wykonywali zabawy edukacyjne zawarte w książce, które będą mogli wykonać w domu razem z dzieckiem.

Agnieszka Kossowska – prywatnie mama sześcioletniego niepełnosprawnego Franka i piętnastoletniej Natalii, zawodowo germanistka, doktor językoznawstwa, wykładowca Politechniki Opolskiej, autorka książki „Duże sprawy w małych głowach”.

Monika Majszczyk - psycholog, logopeda, terapeutka wczesnej interwencji, wykładowca opolskich uczelni, terapeutka w Centrum Rozwoju Manus Papilio w Opolu, konsultant merytoryczny książki „Duże sprawy w małych głowach”.

Ewa Granat - pedagog, logopeda, pracuje od 18 lat z dziećmi, obecnie w społecznej szkole podstawowej i w domu dziecka.

Sprawny umysł na zawsze!
Dlaczego wiek nie jest barierą w nauce języków obcych. 

Prelekcja połączona z praktycznymi warsztatami dotyczącymi "gimnastyki" umysłu za pomocą nauki języka obcego. Próba zmotywowania do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie płynących z tego korzyści niezależnie od wieku, w którym zaczynamy naukę. Prezentacja badania, które próbuje udowodnić, że znajomość języka obcego ma lepszy wpływ na opóźnienie procesów starzenia (demencji) niż dostępne na rynku leki (!). Przekonanie słuchaczy, iż nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie nauki języka obcego oraz obalenie mitu, że to dzieci uczą się go najszybciej.