Magdalena Dolińska – anglistka z 18-letnim stażem zawodowym, z doświadczeniem w kształceniu wszystkich grup wiekowych, obecnie wykładowca w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej